8.5.2008 ST -osapaketin Kunnossapito- ja käyttö päivitys

Lomakkeeseen voi kirjata huoltomiehen tehtäväksi kuuluvat sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät päivittäis- ja viikoittaistehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomakkeeseen voi kirjata kohteen sähkö- ja tietojärjestelmät sekä aikatauluttaa ja jakaa järjestelmäosittain kohteen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomakkeeseen voi kirjata järjestelmäosittain kohteen sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät ohjeet. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien tapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää suunnitelma ym. asiakirjojen luettelointiin. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

ST-ohjeisto 15 ”Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä” Vuonna 2002 voimaan tuleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY) tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehok-kuutta. Direktiivi koskee niin uudis- kuin korjausrakentamistakin. Ohjeistossa esitetään kuinka energiatehokkuusdirektiivissä esitettyjä energiatehokkuusvaatimuksia sovelletaan sähköjärjestelmien osalta.